Verloop behandeling shockwave

Een behandeling met shockwave therapie begint met eenintakegesprek en onderzoek.Dit om vast te stellen of uw blessure inderdaad met shockwave te behandelen is. Als onderdeel hiervan wordt vaak een echo gemaakt om de juiste plaats en aard van de blessure vast te stellen.

Daarna zal gestart worden met een proefbehandeling. Iedere behandeling wordt u gedurende 5-10 minuten op de plaats van de blessure behandeld met shockwaves (letterlijk vertaald ‘schokgolven’). De shockwaves zijn duidelijk hoorbaar en pijnlijk,de pijn is draagbaar en u hoeft dus ook niet verdoofd te worden. De dosering wordt elke behandeling aangepast aan de vordering van het genezingsproces. Naarmate de behandeling vordert kan de dosering normaal steeds verder verhoogd worden.

Daarna wordt de regio van de blessure behandeld met een aangepaste en mildere vorm van shockwaves. Dit met als doel om in de betrokken spieren meer ontspanning te krijgen.

Aantal behandelingen

Meestal zal na ongeveer 7-10 dagen een volgende behandeling met u worden afgesproken. Na slechts 4-5 behandelingen verklaart 80% van de patiënten dat de klachten volledig of voor een groot deel verdwenen zijn.

Voordelen van behandeling met shockwave:

  • Behandeling zonder geneesmiddelen of chirurgie.
  • Kortdurende behandeling (5 tot 10 minuten per sessie).
  • Uitstekend therapiesucces na gemiddeld 4 tot 5 behandelingen.
  • Behandeling van de oorzaken in plaats van de symptomen.
  • Pijnverzachting en herstel van de volledige mobiliteit na enkele dagen.
  • Weinig bijwerkingen. Wel kan direct na de behandeling een lichte roodheid of zwelling ontstaan. Een enkele keer hebben mensen een blauwe plek.
  • Dankzij shockwave therapie kan een injectie of zelfs een operatie overbodig blijken.

Onze chiropractoren hebben veel ervaring met zowel shockwave als echografie en zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Musculoskeletale Shockwave Therapie (NVMST)