Opleiding chiropractie

De opleiding chiropractie is een zesjarige fulltime universitaire dagopleiding. Net als de opleiding geneeskunde bestaat de studie uit 4 academische en 2 klinische jaren. Als vooropleiding is vwo (exacte vakken) vereist. In de eerste jaren is er een sterke overeenkomst met de studie geneeskunde. Daarna spitst de opleiding zich meer toe op specifieke vakken zoals chiropractische behandeltechnieken en röntgendiagnostiek. Een chiropractor kan hierdoor zelf de diagnose stellen, röntgenfoto’s maken en beoordelen.

In Nederland is helaas nog geen universiteiten voor chiropractie. Op dit momenten moet de student dus verhuizen naar Engeland, Wales, Amerika, Canada, Australië, Denemarken, Spanje, Zwitserland en Frankrijk. Bovendien is de studie erg zwaar en intensief en duur. Dit maakt dat de afgestudeerde chiropractor dan meer dan gemotiveerd is om zijn patiënten te gaan behandelen.

Chiropractor José Koelink-Verstraeten studeerde aan Bournemouth University (AECC) in Engeland. Barbara volgde haar opleiding tot chiropractie  aan de University of South Wales (Welsh Institute of Chiropractic) in Wales.

Mocht u iemand kennen die geïnteresseerd is in de opleiding dan kan de chiropractor hem/haar helpen met de verschillende stappen die nodig zijn om in aanmerking te komen voor een opleidingsplaats. Informeer bij de beroepsvereniging NCA of vraag uw chiropractor.