Het is belangrijk dat u tevreden bent over de hulp en de zorg u ontvangt. Zorgvuldigheid staat hoog in ons vaandel. Toch kunnen er fouten worden gemaakt of dingen gebeuren waarmee u het niet eens bent. Dan is het mogelijk een klacht in te dienen.

Wanneer u een klacht heeft, bespreekt u deze dan eerst met uw chiropractor of fysiotherapeute. Soms leidt dit tot een oplossing van het probleem, soms is bemiddeling nodig.
Wanneer er in dit stadium van gesprekken niet tot een oplossing wordt gekomen, kunt u voor het bespreken van de verdere mogelijkheden contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Voor de chiropractie met de NCA, tel op 088 – 024 51 66 of via e-mail klachtennca@cbkz.nl.
Voor de fysiotherapie met de KNGF Geschillencommissie Fysiotherapie 033 – 467 29 00 of via e-mail klachtenregeling@kngf.