Eerste bezoek

Het eerste bezoek, de intake, bestaat uit een intake gesprek, onderzoek, bespreken van het behandelplan en een behandeling. Naast de klachten zal de chiropractor tijdens uw eerste bezoek ook uw algehele gezondheid met u bespreken en proberen een beeld te krijgen van uw dagelijks leven.  Dit om een goede inschatting te kunnen maken van de oorzaak van de klacht en de verschillende factoren die mogelijk een rol kunnen spelen bij het ontstaan van uw klachten.

Intake

Bij de meeste aandoeningen die worden behandeld door een chiropractor, hebben meerdere factoren uiteindelijk geleid tot het ontwikkelen van de klachten. Ontwikkelingen in de moderne samenleving hebben geleid tot grote veranderingen in het gebruik en de belasting van lichaam en geest. Om een diagnose te stellen, heeft de chiropractor dus informatie nodig over uw werksituatie, het niveau van lichamelijke activiteit, algemene levensstijl en factoren die eventueel leiden tot zorg of stress voor van de patiënt.

Onderzoek

Daarna volgt een lichamelijk onderzoek waarbij de stand en beweeglijkheid van uw gewrichten bekeken wordt. De chiropractor wil ook een indruk krijgen van het functioneren van uw zenuwstelsel.

Het lichamelijk onderzoek bestaat, naast orthopedische en neurologische diagnostische technieken, uit speciale druktechnieken. Deze worden gebruikt om veranderingen in de spierspanning en bewegingspatronen van gewrichten vast te stellen.

Tintelingen/Doofheid Benen

Beeldvormend onderzoek

Chiropractoren zijn opgeleid om röntgenonderzoek van het skelet uit te voeren en te interpreteren. Ook als er een MRI-, CT-scan of echo gemaakt is wil de chiropractor deze graag bekijken. Indien er beeldvormende diagnostiek is verricht zal de chiropractor deze met toestemming van de patiënt opvragen bij het betreffende ziekenhuis. Röntgenfoto’s worden door de chiropractor hoofdzakelijk gebruikt om eventuele contra-indicaties voor een behandeling uit te sluiten. Verder wordt er aandacht besteed aan anomalieën en degeneratieve veranderingen die significant kunnen zijn voor de keuze van de chiropractor voor de behandeltechniek.

Soms is het noodzakelijk of wenselijk om extra onderzoek te doen. Echografisch onderzoek kan in de praktijk gedaan worden. Voor röntgenonderzoek kunt u terecht bij uw huisarts of Diagnostiek voor U aan de Boschdijk in Eindhoven. De kosten daarvoor worden vergoed vanuit u pakket voor chiropractische zorg. Klik hier voor de tarieven.

Behandelplan

Vervolgens bespreekt de chiropractor met u de bevindingen van het onderzoek, de diagnose, de prognose en het behandelplan. U krijgt uitleg over de verschillende behandeltechnieken. Meestal doet de chiropractor daarna vast een proefbehandeling. Dit zodat u kennis kan maken met de behandeling en voor de chiropractor om een inschatting te maken hoe u hierop zal reageren.

Vaak krijgt u ook een advies mee en/of oefeningen.