Behandeling

Indien uw klacht chiropractisch te behandelen is, en veelal is dat zo, dan zal de chiropractor met u een behandelplan opstellen. Hierbij geeft de chiropractor aan wat het verwachte herstel is en hoe zij dit met u denkt te bereiken. In de meeste gevallen is er een korte periode van intensieve behandeling nodig die bij verbetering geleidelijk in overleg wordt afgebouwd.

Het verbeteren van het functioneren van de wervelkolom, de omliggende spieren en de uittredende zenuwen kan op verschillende manieren gebeuren. Een veel gebruikte techniek is het manipuleren/corrigeren (in de volksmond kraken genoemd) van de wervelkolom. Hierbij wordt door snelle specifieke druktechnieken de beweeglijkheid van de wervelkolom bevorderd. Dit is nagenoeg altijd pijnloos.

Naast correctie zal de chiropractor gebruik maken van specifieke technieken om de spieren te ontspannen of juist activeren. Dit kan o.a. bestaan uit drukpuntmassage of specifieke rekbewegingen. Verder kan uw chiropractor u oefeningen voorschrijven, u houdingsadvies geven, met u overleggen omtrent leef- eet- en drinkgewoonten en wat daarin te verbeteren valt.

Om de kans op terugval te verminderen wordt het regelmatig preventief onderhoud van de beweeglijkheid van uw gewrichten aangeraden. Beter voorkomen dan genezen!

Waarom hoor ik een ‘krak’ tijdens de behandeling?

Tijdens behandeling maken chiropractoren gebruik van gewrichtscorrecties, waarbij er snelle druk word uitgeoefend op het gewricht. Als het gewricht word losgelaten kunt u een klikgeluid horen. Het geluid word veroorzaakt door gasbellen die zich verplaatsen in de gewrichtsvloeistof op het moment dat er een drukverschil ontstaat.

Is chiropractie veilig?

JA! Chiropractie is een van de veiligste geneeswijzen. Statistisch gezien is de kans groter dat de chiropractor zelf sterft bij het uitvoeren van de correctie, dan dat de patiënt iets zou overkomen. Het risico op een ernstige complicatie is ongeveer 0,002 procent. Bij cervicale(nek) correcties is de kans dat u sterft 1 op 20 miljoen, de kans dat u door de bliksem wordt geraakt is even groot.

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

Het aantal behandelingen is sterk afhankelijk van een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld het type klacht, de duur van de klacht, de leeftijd en algehele gezondheid van de patiënt. Meestal kan uw chiropractor een redelijke inschatting maken over het aantal behandelingen die nodig zijn om uw specifieke klacht te verhelpen.

Wat doet de chiropractor als hij/zij mij niet kan helpen?

Chiropractoren werken vaak nauw samen met andere specialisten binnen de zorg. Indien na een eerste onderzoek blijkt dat de chiropractor u niet verder kan helpen, dan zal hij of zij u doorverwijzen naar een andere specialist die u wellicht wel verder kan helpen met uw klachten.